Tondi 5, Tallinn 11313

info@inventariseerimine.ee

+372 51 59 286

Kalmistute inventariseerimine

Kalmistute inventariseerimiseks mõõdistakse kalmistule geoalus, koostatakse digitaalne plaan, millele on kantud olemasolevad hauaplatsid nende tähiste ja numbritega. Samuti kõik teed, piirded, puud jne. Meiepoolt koostatud andmetega seotakse see üle-eestilise kalmistumajanduse infosüsteemiga Haudi. Registrile tuginedes saab paremini planeerida matmiskohtade kasutusse andmist ja nende haldamist.