Tondi 5, Tallinn 11313

info@inventariseerimine.ee

+372 51 59 286

Ehitusekspertiis, tuleohutusekspertiis, küttekolde ekspertiis

Mida kujutab endast ehitusekspertiis?

Ehitusekspertiisi käigus hinnatakse hoone vastavust kasutusloa saamise tingimustele. Kontrollitakse ja vaadatakse maja ehituslikke parameetreid, ehituskvaliteedi ja konstruktsioonide püsivust. Kontrollitakse, et hoone oleks ohutu ja kasutuskõlbulik. Täna on ehitusekspertiis vajalik kasutusloa taotlusel, kui puuduvad ehituse kaetud tööde aktid ja ehituspäevikud.

Töid teostame, kaasates eriosade insenere, kes on riiklikult tunnustatud eksperdid (ehitusinsener tase 8). Lisaks pakume tuleohutusekspertiise (tuleohutus insener tase 6) ja küttekolde ekspertiise (korstnapühkija tase 5) selleks tunnustatud pädevate isikute poolt

Pakutavad teenused

  • • Ehitusekspertiis
  • • Tuleohutusekspertiis
  • • Küttekolde ja korstna ekspertiis

Millisel juhul millist teenust tellida?

Selleks soovitame võtta ühendust meiega selgitamaks välja Teie hetkeolukorra hoone dokumentatsioonis. Anname igakülgselt abi ja konsulteerime klienti hea meelega!