Tondi 5, Tallinn 11313

info@inventariseerimine.ee

+372 51 59 286

Hoone seadustamine / kasutusluba

Aitame seadustada Teie hoone, korrastame ehitise dokumentatsiooni ja taotleme kasutusloa või ehitusloa tagantjärele.
Ehitise kasutusluba on kohaliku omavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele (EhS § 32 lg 1).
Kasutusloaga antakse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlemisel esitatud ehitusprojektile.

Tegeleme hoonete kasutuslubade taotlemise ja seadustamisega.Korrastame ehitise dokumentatsiooni ja aitame dokumendid tagantjärele korda seada kui seda ei ole mingil põhjusel õigeaegselt tehtud.

Hoonete seadustamine:

  • • Hoone on ebaseaduslikult püstitatud
  • • Hoonet on ebaseaduslikult laiendatud
  • • Hoone on ehitatud projektist erinevalt